Trang:Mot con gio bui.pdf/186

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
186
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

La barque à la dérive
Au millieu du fleuve de vie,
Périlleux et fouetté de vent,
Ma barque, sans rames, ballotte,
Flottait à la dérive,
Mais ton invisible main,
Secourable et pitoyable,
A giudé la barque sans voiles
Parmi les rochers, au millieu des orages,
Jusqu'au rivage de sécurité.

Tôi lược lấy ý trong bài thơ ấy mà dịch ra bài thơ song thất lục bát sau này:

CHIẾC THUYỀN VÔ TRẠO

Sông nhân thế nước trôi cuồn cuộn,
Giữa dòng sông gió cuốn ào ào.
Chiếc thuyền vô trạo lao đao,
Lênh đênh đây đó biết đâu bến bờ.
Tay tế độ trong cơ huyền bí,
Thuyền không buồm e lệ ngoài khơi,
Ðưa qua sóng gió thác ngòi,
Ðến bên bến nọ là nơi yên lành.

Nhân khi ngồi rồi, tôi dở quyển nhật ký ra xem rồi viết cuốn sách này để sau ai xem thì biết rõ sự tình và công việc của tôi làm trong mấy năm đây đó.

Bản tâm là tôi viết truyện riêng của tôi, song tôi phải nói đến chính trị của chính phủ Việt Minh và sự hành động của người Pháp ở Ðông Dương, là vì những việc ấy quan hệ