Trang:Mot con gio bui.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ĐI BĂNG-CỐC VÀ VỀ SAIGON


Việc ông Dương xong rồi tôi nghĩ ở lại Chiêu-Nam-đảo lại càng đau đớn thêm, tôi bèn viết thư về Tư lệnh bộ Nhật ở Sàigòn xin cho tôi và ông Ðặng-Văn-Ký đi về Băng Cốc còn để ông Trần Văn Ân ở lại Chiêu-Nam đảo.

Chúng tôi chờ mất 15 ngày mới được tin bên Ðông Dương sang cho chúng tôi đi Băng Cốc. Trước định chờ có tàu bay thì đi ngay. Sau nói tàu bay không có phải đi xe lửa. Chúng tôi nghĩ đi lối nào cũng được, cứ đi cho xong. Ngày khởi hành đã định là mồng 5 tháng giêng năm 1945, rồi lại lần lữa đến ngày 16 mới đi được.