Trang:Mot con gio bui.pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
67
 

không sao. Tôi nghĩ thế nên trước khi đi, đã nhờ người thuê cho cái nhà ở làng Lại-Thế gần Huế, để có thôi việc, tôi ra nghỉ đây ít lâu, trước khi về Hà Nội.

Trong khi tôi dự định ra Hà Nội thì ở ngoài Hà Nội xảy ra việc người Nhật bắt bọn thanh niên Việt-Nam theo đảng Việt-Minh chống Nhật.

Tôi cần phải ra ngay để hiểu rõ tình thế.

Ðảng Việt Minh là gì và do đâu mà ra? Trước thì ít người biết rõ căn nguyên, sau đi đây đó xét hỏi kỹ càng mới biết rõ nguồn gốc. Thoạt đầu vào khoảng năm 1938 ở Bắc Việt đã nghe nói có đảng Việt-Minh hành động ở mạn thượng du, nhưng lúc ấy ai cũng tưởng là một đảng cách mệnh mới nào đó nên không để ý đến mấy.

Nguyên từ khoảng 1925-1926 trở đi, ở Việt-Nam đã có người nói đến chủ nghĩa Cộng sản. Lúc ấy có một thiếu niên tên Nguyễn-Tất-Thành sinh năm 1894 con nhà thi lễ, quê làng Kim Liên huyện Nam Ðàn thuộc tỉnh Nghệ An. Trước học trường Trung Học ở Huế rồi bỏ sang Pháp theo Xã hội đảng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc[1]. Sau lại sang Nga vào đảng Cộng sản, đến khoảng

  1. Sau ông còn đổi tên đến sáu lần, lần cuối cùng Hồ-Chí-Minh.