Trang:Mot con gio bui.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
75
 

Trong khi ấy ông Hồ-chí-Minh ở bên Tàu vẫn cộng tác với Việt Nam Cách Mệnh Ðồng-Minh Hội, không có tranh dành địa vị như những người khác, cứ làm việc của một đảng viên có kỷ luật. Cái khôn khéo của ông lúc ấy không để lộ cho ai biết ông là lãnh tụ đảng cộng sản bên Ðông Dương.

Việt Nam Cách Mệnh Ðồng-Minh Hội ở Liễu châu được ít lâu rồi vì sự tấn công của quân Nhật, hội phải dời về Bách Sắc và đặt thêm hai chi bộ: một chi bộ ở Côn Minh do Vũ-Hồng-Khanh quản lý, và một chi bộ ở tỉnh Quảng Tây do Trương Trung Phụng quản lý.

Về khoảng cuối năm 1944, Việt Nam Cách Mệnh Ðồng-Minh Hội lại rời về tỉnh Quảng Tây và cho ông Hồ-chí-Minh về Bách Sắc để trù liệu kế hoạch nhập Việt. Sau đó Hội cho ông Hồ-chí-Minh cùng 22 đảng viên phần nhiều là người trong đảng Phục Quốc về nước để khởi sự hành động. Trong số 22 người ấy có một nữ đảng viên tên Ðỗ-Thị-Lạc là người sau có đứa con gái với Hồ-Chí-Minh. Về sau thấy người ta nói khi về đến địa hạt Bắc Giang, có ba đảng viên trong 22 người ấy bị giết vì không chịu theo cộng sản.

Lúc đầu bọn ông Hồ-Chí-Minh chia ra làm hai đoàn một đoàn: có Ðặng Văn Ý, cựu trung úy trong quân đội Pháp trước về Lạng