Trang:Mot con gio bui.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
88
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

— Tương lai còn dài, các ông nhận lấy trách nhiệm đối với quốc dân và lịch sử.

Xong việc ấy rồi cách hai hôm sau chúng tôi về Huế. Ông Phan Anh và ông Vũ Văn Hiền cùng về với tôi, còn ông Hoàng Xuân Hãn ở lại Hà Nội đợi đến ngày thu nhận sở Ðông Dương Học Chính và sở Công chính.

Về đến Huế chúng tôi tâu bày mọi việc cho vua Bảo Ðại biết. Ngày tỏ ý vui vẻ lắm. Ðến khi họp hội đồng chính phủ trình bày công việc và kết quả việc chúng tôi ra Hà Nội, tôi vừa nói xong, ông Trần Văn Chương Bộ Trưởng Ngoại giao nói: « Cụ ra Hà Nội lần này thành công được là nhờ sự điều đình của tôi, khi tôi ra Hà Nội lần trước ». Tôi nghe lời ông Chương nói, rất ngạc nhiên vì lúc ấy tôi không nghĩ đến công cán gì cả. Lời ông Chương nói tỏ ra cái ý tranh công. Ngày trước tôi vẫn thường nói với các Bộ Trưởng: « Chúng ta cùng nhau hết lòng làm việc giúp nước, xin đừng ghen tị gì cả. Nếu ai làm được việc gì ích lợi là công chung tất cả của chúng ta. Hễ tôi làm không nổi và có ai thẳng lòng thay tôi, tôi xin nhường ngay ». Sự tôi muốn nhường đó, ông Chương biết rõ hơn mọi người khác.

Tôi đáp lại ông Chương: « Việc tôi nói đây để trình bày những việc đã làm để nội các biết nếu có được một chút hiệu quả nhờ sự điều đình của ông Chương khi trước, càng hay.