Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

南 圻
風 俗 人 物 演 歌

NAM-KỲ PHONG TỤC NHƠN VẬT DIỄN CA

PAR

Nguyển-liên-Phong

DINH-THAI-SƠN

Dit PHAT-TOAN ÉDITEUR

1er VOLUME — CUỐN THỨ NHỨT

Giá: 0$ 40

能說能行丁泰山今成大業 
蓮𡶶功著作 
歷四秋圓成 
未歲逢知己 
泰山始印行 
敢言新央册 
徒愧𫇰儒生 
筆紙雖柔輭 
能留萬載名 
有終有始阮蓮𡶶老得芳名 

SAIGON

Phat-Toan, Libraire-Imprimeur

55, 57, rue d’Ormay.


1909