Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

Lịch xinh trường học thầy dòng, Sớm khuya dạy dổ ra công cần cù.
Giây thép thủy bộ cơ xu, Tóm thâu giềng mối hải hồ sơn lâm.
Chợ đông người ước đôi trăm, Phố phường rải rát mấy lăm nhà giàu.
Vật ăn cá biễn sò hàu, Tôm cua gà vịt đậu rau cũng nhiều.
Nhà dưỡng bịnh rất mỉ miều, Quan quân hứng gió người đều Phan-sa.
Nhà hàng gần đó không xa, Ô-ly-vê (Ôlivier) nghánh cất ra Vủng-tàu.
Dưới sông có bến cầu tàu, Thường khí Ngũ-quản ghe bầu ra vô.
Mỗi ngày mỗi có tàu đò, Chở bộ hành với chở đồ thiếu chi.


Bà-Rịa

Bà-Rịa phong cảnh thi:

Bà-rịa nguyên là phủ Phước-tuy.
Địa đầu giáp giái với Cù-mi,
Dinh sanh mé biễn người không ít.
Thổ sảng trên rừng vật thiếu chi,
Cầu bến Cỏ-may đường lộng lộng.
Nui am Bà-vải đá tri tri,
Khá khen phong tục không dời đổi,
Trong xóm làng còn gốc lể nghi.

Bà-rịa nguyên phủ Phước-tuy, Riêng ra một hạt từ khi tàn triều.
Ruộng mặn rộng ngọt cũng nhiều, Lợi rừng lợi biễn ngư tiều xuê xang.
Mấu gai cây ván bộn bàn, Đậu nành đậu phụng mía đàng bắp khoai.
Thuốc bắc rất nhiều vị dai, Thiên-môn, hậu-phát, nhung-nai, sâm-rừng.
Lại thêm các thú có sừng, Linh-dương, tê giác, với sừng con Dinh.
Tô-mộc, bán-hạ, nam-tinh, Chỉ-xác, ý-dỉ, huỳnh-tinh, phục-thần.
Bốn tổng phong tục kiệm cần, Còn ba tổng Mọi đều dân cuốc cày.
Làng Phước-liểu cảnh đẹp thay, Gốc xưa Bà-rịa dựng gầy tư cơ.
Mở mang rộng đất cỏi bờ, Công Bà khai sáng đến giờ kỉ cang.
Thuở Cao-hoàng-đế lánh nàn, Bà đem lương phạn chiến tràng hiến công.
Ruộng bà để lại minh mông, Tại thôn Phước-liểu ngoài trong cả làng.
Thường niên huê lợi bỉ bàn, Người đều thọ hưởng trăm ngàn đến nay.
Nhớ xưa phước đức nặng dày, Viên quan hương chức riêng xây miểu toà.
Nội làng lớn nhỏ trẻ già, No thân ấm cật ơn bà lưu lai.
Lửa hương quyết thựt lâu dài, Đình chùa xứ ấy ai ai cũng thờ.