Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

Thái-bình, Chợ-mới, sữa sang, Hiệp-ninh, Chợ-cũ hai làng giáp ranh.
Cựu trào kêu phủ Tây-ninh, Ngày nay phong cãnh lịch xinh chĩnh tề.
Thịt rừng chợ bán ê hề, Tứ dân sanh ý các nghề đủ tiêu.
Cá tôm khí vị mĩ miều, Ao rạch ít nhiều vật dưởng người ta.
Tàu đò thường lúc vào ra, Đậu nơi Bến-kéo xe mà chỡ chuyên.
Tây-ninh mấy dặm xa miền, Mới bày xe máy đường liền chạy hay.
Điện-bà xưa những đến nay, Thiệt là một chỗ cao dày linh chung.
Dưới chưng có cảnh chùa-trung, Kề bên sẵn suối nước trong thấy trời.
Người đều tới đó nghĩ ngơi, Khiết tinh mộc dục lên nơi Điện-bà.
Trèo lên ba dốc nguy nga, Tới miễu Ông-Tà ngó thấy cây sao.
Cây sao sanh trưởng năm nào, Một vừng đồ sộ ôm vào xiết chi.
Kề bên có tháp từ bi, Rỏ ràng thiệt phải chỗ thì sơn môn.
Điện-bà đá mọc nghiễm tôn, Lài lài một mái càng khôn tạo thành.
Nam-kỳ người thảy húy danh, Cầu con cầu thuốc kĩnh thành biết bao.
Tới lui những khách phú hào, Thơ bài ngâm vịnh thắp cao dán cùng.
Trung giang suối chảy đùng đùng, Phía tiền hố thẩm lạnh lùng sợ thay.
Ước chừng năm bảy năm nay, Có cây mai trắng sanh rày phía sau.
Tốt thay bông trái các màu, Nhản lồng, trầu lá, mản cầu, xoài voi.
Sởn sơ đậu nọc bỏ vòi, Hột làm vị thuốc hẳng hòi thiệt hay.
Hang Ông-chàm có ông thầy, Tục kêu Ông-nhỏ ở rày trì tu.
Đường đi lên đảnh khi khu, Xa xa thấy dạng mù mù nhà quan.
Cất ra cũng để du nhàn, Qui mô hẹp nhỏ phòng đàng hứng chơi.
Éo le vì bởi tại nơi, Cho nên ít thuở thảnh thơi đến thường.
Linh-Sang Tiên-Thạch tỏ tường, Tên chùa mới đặt cột rường xa ba.
Của người công cọng gần xa, Phí hao thiên vạn mới là mỉ quan.
Rày thêm phong cảnh rở ràng, Bởi vì chung sức thế gian tu bồi.
Chúng tăng mấy chú làm tôi, Giữ lòng chơn thiệt coi ngôi của Bà.
Cách đó cũng không bao xa, Đường qua Đá-bạc lại là quanh co.
Y nhiên vẻ bứt họa đồ, Ngàn thu hiển hít liểu bồ phong tư.
Lục châu chim ngưởng linh từ, Thành tâm cảm cách phỉ chừ ước ao.
Có hòn Đảnh-cậu cũng cao, Kề bên chùa phật ra vào nghe chuông.
Tương rau chay lạt luôn luôn, Mấy ông thầy sãi vui buồn mà chi.
Đã đành hai chữ từ bi, Sớm khuya mật niệm Mưu-ni, Thích-già.
Suối-vàng gần đó chẳng xa, Suối-vàng tên có vàng mà vốn không.
Cái-cùn chổ núi gần sông, Có chùa hình đá năm ông rở ràng.
Trong ngoài làm những đá toàn, Trải bao binh hỏa thương tang hãy còn.
Dấu linh tạt để sông non, Mặt mày hiền hậu không mòn nét da.
Lái bè mấy chú lại qua, Ghé vô khẩn vái đều là bình an.
Rồi đem lể tạ bỉ bàn, Nhiểu sô hàng thiệt vắt tràng nơi trong.
Chổ là vắng vẻ quạnh không, Hiêu hiêu hơi gió ngoài sông lạnh lùng.
Rừng già bốn phía điệp trùng, Cọp voi thú dữ hay rông ra thường.
Phần thời hiểm trở nẻo đường, Nên trẻ điếm đường chẳng dám vào ra.