Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —
番邑夢楊道人題 
九重承使出南邦旌節輝煌渡楚江 
細讀殘碑功在目獨留古墓恨塡腔 
鴻恩萬戶沽應徧香火千秋祀不降 
到此漫言宮裏事恐橑遺憾淚成双 
後學阮蓮𡶶奉和 
生死英名桭越邦翹䀡梅嶺與牛江 
中興偉績垂千載大塊精忠滿一腔 
此日有靈延祀典當年何愧納亡降 
平和庙墓森嚴在應與朱文武性双 

Cách vừa một đổi xa xa, Có lăng cha-cã tên là Vê-Rô.
Sang Nam dạo khắp hải hồ, Dạy người học đạo lộ đồ tân toan.
Ghe phen giúp đức Cao-Hoàng, chiệu lời ký thát băng ngàn Đại-tây.
Mấy năm ơn nặng ngởi dày, Phò Đồng-cung Cảnh lòng ngay rạng lòa.
Nay còn lư mộ một toà, Tục kêu lăng Cả trải đà mấy đông.
Hiện tồn bia chí tặng phong, Thái-tử-thái-phó, Quận-công, rỏ ràng.
Cỏ cây im ái tứ bàng, Lăng Cha-cả với gian sang vững bền.
Trời cao vọi vọi ở trên, Đức-Thầy linh sảng chầu bên Thiên-Đường.

Coi bài thơ phía sau: