Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

MỘ BIA CỦA ĐỨC GIA-LONG TRUY TẶNG CHO ĐỨC THẦY:

師大法人悲柔氏号伯多祿少奉道教而中國聖賢書籍靡不 
講究迨壯年來我國辰國內多故師為國之賔措所學于所行相與 
周旋於㒹沛流離之際卽又膺重托出楥師來往間闗不遺餘力二 
十餘載賛畫戎籌㕘栽鎮務諸其興建顯設皆足以傳之後我國駸 
駸乎有中興之師之力為多己未従征歸仁府秋九月十二日以正終于 
施耐海門津次夀五十有七其年冬孟勅贈太子太傅郡公卜葬於嘉定 
府城之北師故所築精含也是為誌旹 
歲次庚申仲秋月穀旦竪 
督學堂花川侯臣阮嘉吉奉撰 
兵部左叅知定成侯臣黎知止奉書