Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —
五言古調詩云 
憶昔太平辰鹿洞方盛美釋迦教興崇林外祖富貴 
我為燒香童師作持戒士雖外分青黃若黙契心志 
風塵識良朋世界入餓鬼萍梗仨浮沉泡影等生死 
奄四十餘年恍瞬息間事西郊適閒行出門偶相値 
我協辨鎮公師大和尚位執手擬夢魂談心雜驚悸 
往事何足論大道合如是 
欽差吏部尚書行嘉定城協總鎮事安全侯鄭艮齋題