Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

Hàng tây các sắp nhẫy tràng, Xiêm, Mên, Bắc-thảo, đồ đoàn bố vi.
Chực đường có trẻ cu-li (coolie), Kêu đâu sẳng đó đem đi lẹ làng.
Lớp thời xuống bến Nam-vang, Lớp qua Khánh-hội lớp sang Nhà-rồng.
Lớp xe về lối ngoài trong, Lớp đi theo dỏi mấy ông dọn nhà.
Nhà-in, nhà-thuốc, nhà-chà, Nhà hàng ăn ngủ với nhà Lạc-xon (l’auction).
Chổ ăn chổ ngủ đều ngọn, Thong thả lại còn uống rượu đánh lăng.
Phong lưu cách điệu ai bằng, Đường đi trơn láng đèn giăng sáng lòa.
Thứ năm thứ bảy thứ ba, Với đêm chúa nhựt hát nhà hát tây.
Nước nào tục nấy cũng hay, Tiếng đờn tiếng hát nghe say tánh tình.
Nhà hát cất giữa châu-thành, Họa đồ lấy kiểu bên thành Ba-ri (Paris).
Nữa năm hát tại Nam-kỳ, Nữa năm về xứ Ba-ri của mình.
Tháng năm cất gánh qui trình, Tháng mười thời lại Nam hành một khi.
Coi thì cũng một đường đi, So trong lịch sự đâu bì Ti-na (Catinat).
Khi nào có rước quan gia, Với khi lể lớn thiệt là kỷ cang.
Đôi bên cờ dựng rở ràng, Tuần binh sắc phục chửng chàng nghi dung.
Ro-đôm (Norodom) bốn phía dựng cùng, Với trước nhà hát một vùng Bô-na (Bonard).
Bóng cây im mát diềm già, Nhà thờ Thiên-Chúa ngay mà trung tim.
Đá xây bốn phía vách thềm, Mặc nền hoa thạch trơn êm làu làu.
Lầu chuông chót vót vọi sâu, Hai cây thánh giá hai đầu trên cao.
Đồng hồ chỉ đúng khắc sao, Người qua kẻ lại nhắm vào phân minh.
Đức-Bà tượng đá trắng tinh, Mấy đầu cột đấp hoa hình khuôn viên.
Tốn dư muôn triệu bạc tiền, Lập thành cơ chỉ vạng niên thái bình.
Mổi tuần xem lể đọc kinh, Tiếng đờn tiếng hát âm thinh rập ràng.
Hai bên thứ lớp ghế bàn, Sạch sẻ kỷ càng đủ sắc quan dân.
Vừa khi thái-tuế Nhâm-dần, Tháng hai mồng một tảo thần bày ra.
Ngày tây mồng mười tháng ba, Nhứt thiên cửu bách lẻ mà hai năm.
Bảy giờ xe ngựa xâm xâm, Các quan thẳng tới thảy khâm kính đều.
Y quan rực rở dập dều, Đức-cha trần thiết lể điều tạ an.
Mấy ông chức lớn ngôi sang, Đít-cua (Discours) miệng đọc kỷ cang tỏ nhầm.
Người coi đô hội ngàn trăm, Thấy hình cha cả tay cầm bức thơ.
Hình Đông-cung Cảnh bé thơ, Coi inh hồi nhỏ ngẩn ngơ Ri-thành (Pondichéry).
Dung nghi phưởng phất như sanh, Mĩa mai hổ bộ long hành tốt thay.
Biết bao ân ngỡi Đức-thầy, Chịu lời ký thát nặng dày công lao.
Muôn trùng tách dặm ba đào, Uống sương ăn tuyết chẳng nao núng lòng.
Gương trung chói rạng hình đồng, Tay diều Thái-tữ Đông-cung chẳng rời.
Tích xưa tạt để đời đời, Phận là Quân tể tình thời sư-sanh.
Trải qua mấy lúc cải canh, Cơ trời đã khiến hư dinh tuần huờn.
Của dân ba vạn có hơn, Phụ thêm nhà nước ra ơn giúp tiền.
Thánh đường cội gốc nam thiên, Đúc nên hai tượng dựng liền trước sân.
Gẩm duyên hội ngộ có phần, Đâu quan Cần chánh Nguyển-Thân mới vào.
Trọng niềm Pháp, Việt, ban giao, Nhớ xưa sự tích lòng nào phui pha.
Lầu Đức-giám-mục thẳng qua, Cúng ba trăm bạc gọi là thảo đơn.