Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

Canh bầu nấu cá trê ăn, Cá rô củ cải tánh hằng ưa nhau.
Le le, chàn nghịch, ốc cau, Gà rừng, mỏ nhát, bò câu, áo dà
Se sẻ, ba kiến, đa đa, Trong các món ấy đều là tên chim.
Cá thời sủ, vượt, đối, chìm, Chét, hanh, phèn, bống, liềm kiềm, lưỡi trâu.
Ốc len, sò huyết, vọp hàu, Hến, ngao, trai, vẹm, kể hầu xiết đâu.
Xoài chua. mấm ruốt chung nhau, Với đào lộn hột ăn lâu không nhàm.
Ăn rồi nóng nải đa đàm, Đờn bà bỗn tánh lại cam thích dùng.
Sài-gòn thứ nhứt chợ sung, Nói sao cho hết điệp trùng hiệu danh.
Thiệt là một chỗ thị thành, Món ăn đồ bận cãi canh hoài hoài.
Gái ham sắc trai ham tài, Trai tài gái sắc sắc tài đều xinh.
Bao nhiêu vật giá trọng khinh, Thách cao mà bán bình bình chẳng cao.
Thầy bói gõ qui lao xao, Mỗi quẻ mỗi cắt nói phào cũng xong.
Thầy thuốc đờn bà đờn ông, Cao, đơn, huờn, tán, lắm công sấp bày.
Mấy đứa nói thơ cũng hay, Nói hoài nói hủy nghe rày như điên.
Chà và ngồi đỗi bạc tiền, Hai ba bốn chỗ liền liền buỗi mai.
Thường thì chợ sớm không sai, Lính tuần đi xét các loài cá ương.
Nhà dài mấy nóc đông thường, Ngoài thời ngồi chậc cả đường tràng khan.
Khá khen mấy chú dọn bàn, Tiếng tây học nói rỏ ràng quá lanh.
Nấu ăn nhiều kẻ có danh, Càng ngày càng khéo càng sanh trí mầu.
Thợ xe máy, cũng cơ cầu, Thấy thời bắc chước lậu lâu nghiệp thành.
Sài-gòn bốn phía châu thành, Bá công kị nghệ xanh quanh đông dầy.
Làm ăn không nới chưn tây, Kể hết ra rày vạn vạn thiên thiên.
Mổi người mỗi tháng có tiền, Kẻ nhiều kẻ ít lộc riêng vửng bền.
Gạo ba thắc, nước phon tên, Quán cơm quán rượu hai bên sẳng sàng.
Sở nào sở nấy nhẩy tràng, Gần đâu mua đó đồ đoàn thường xuyên.
Sang giàu thi sướng như tiên, Lên xe xuống ngựa bạn hiền vãn lai.
Nghèo thì có nghiệp sanh nhai, Ngày làm tối ngủ nằm dài thảnh thơi.
Những trang con gái các nơi, Đem thân lưu lạc về chơi Sài-gòn.
Tiếng tây tập nói cũng dòn, Sửa dồi nhan sắc phấn son sạch đời.
Chị em bạn tác khuyên mời, Lâu lâu xem cũng thành người lịch sang.
Người Hãi-nam ở dọn bàn, Tập khôn tập khéo nhà hàng đã lâu.
Rủ nhau ra mướn phố lầu, Làm nhà hàng nhỏ bán hầu cơm tây.
Sài-gòn danh nhứt đời nay, Sông sâu trăm trượng chánh ngay phía tiền.
Bực sông cẩn đá khuôn viên, Hư đâu sửa đó liên liên tu bồi.
Chi nhường kinh-quốc chổ vua, Nhơn dân đô hội tư mùa lịch xinh.
Thường ngày qua lại người Thanh, Tại tòa Tân-đáo xét trình luôn luôn.
Tục hay đờn địch giải buồn, Cúng cơm đãi tiệc thơ tuồng xướng ca.
Kim, tranh, bài bản rập hòa, Thanh tao nhả hứng miệng ca tay đờn.
Tốt thay mấy ả giai-nhơn, Tay vàng tay ngọc ngón đờn quá xinh.
Xe mui chiều thả xanh quanh, Đôi vòng Bà-chiểu thích tình vào ra.
Bánh mì các tiệm gần xa, Thơm ngon khí vị đều là khéo khôn.
Một mình Phước-thái tiếng dồn, Thường khi trước cữa dập dồn người ta.