Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

Chùa Ông-bổn xóm Bà-ba, Tên Phụng-sơn-tự hội mà quá sung.
Bên đờn bà, bên đờn ông, Mỗi năm đáo lệ nhóm chung bạc tiền.
Xướng ca tế cúng liền liền, Bạn Nam bạn Quản hát liên đêm ngày.
Xả-tri các hảng cho vay, Ơ bên Ấn-độ đông tây các miền.
Tách ngàn qua cỏi nam thiên, Dinh thương phóng trái mối giềng gầy nên.
Cất ra phố xá vửng bền, Mua chợ mua đất kẹo lền đầy ngay.
Lớp thời bán vãi cho vay, Lớp thời làm việc đều nay chà-và.
Cũng là chung một tiếng Chà, Cã trong Ấn-độ vậy mà khác nhau.
Một Chà xã-tri khá giàu, Bạc muôn bạc vẹo chẳng cầu sức ai.
An-nam các-chú gạt hoài, Tính vắng tính dài tham có ích chi.
Cất chùa kĩnh phụng từ bi, Mổi năm chưng cộ Phật đi một lần.
Ba bốn chổ nữa cũng gần, Làm chùa thờ Phật riêng phần sữa trau.
Bến-nghé sông rất rộng sâu, Đặt tên Bến-nghé bởi đâu mà rằng.
Nguyên xưa rậm rạp còn rừng, Trâu thường dằm tắm hoặc chừng nghé kêu.
Ngày nay phong cảnh tốt đều, Tàu ghe lớn nhỏ đậu bèo hai bên.
Đò dọc rước mối xuống lên, Giành nhau xâu xé vang rên cã ngày.
Ghe bầu sắp lớp đậu ngay, Trong cầu Khánh-hội nối dài đỏi dây
Cầu-mống khen ai khéo xây, Mấy năm trải đã mấy rày xuân quan.
Có ba sở hảng cũng sang, Nghiệp làm đồ sắt ở ngang đầu cầu.
Chuyên nghề sữa máy đóng tàu, Lại đi chịu giá chợ cầu các nơi.
Xứ xa tàu mới tới nơi, Hư đâu mướn sữa thãnh thơi lẹ làng.
Các loài kẻm sắt đồng gan, Máy kia máy nọ nhẩy tràng biết bao.
Thường nghe đập sắt ào ào, An-nam các-chú ra vào tiếng vang.
Cột cờ Thủ-ngữ nghiêm trang, Có nhà đánh thuế hóa hàng bán buôn.
Xe lữa nhỏ đi luôn tuồng, Chổ người đông đảo rung chuông liền liền.
Chạy dài theo mé giang biên, Tới chợ Ông-lảnh phố liên ra vào,
Công-ty heo thường ào ào, Buổi khuya buổi xế biềt bao heo bò.
Cũng là sanh lý cơ đồ, Cã năm sát hại kể mô xiết ngàn.
Khỏi bót lên ngay Cầu-quan, Bên phía tay hữu luôn hàng thanh-lâu.
Nhựt-bỗn điếm đều ở lầu, Trướng phòng sạch sẻ rước hầu khách sang.
An-nam phố thấp ở tràng, Tối ra kéo niếu dọc ngang cùng đường.
Nực cười trêu phĩnh phấn hương, Biết ai là chắc cữu trường ái ân.
Lục-xi tuần lể hai lần, Đỉ nào cũng vậy sợ chừng bịnh đau.
Phía đường trước cữa Kho-dầu, Có hai rạp hát hai đầu la vang.
Thường đêm hát lấy tiền giàng, Mà đêm thứ bảy nhẩy tràng người ta.
Chùa Ông-thánh mới lập ra, Đất linh phải chổ nay đà thạnh sung.
Thái-hưng nội hội rất đông, Quan viên chức sắc đứng trong bộn bàn.
Thái-bình nguyên trước là làng, Đình-thần có sắt Thành-hoàng vua phong.
Sao dời vật đổi mấy đông, Hóa ra một chổ thuộc trong Châu-thành.
Chủ-hội tên là quãn Bành, Gốc con ông chủ Thái-bình làng xưa.
Mối giềng còn lại dây dưa, Nhờ người lòng tốt đẹp vừa với nhau.
Đồng tâm hiệp lực lo âu, Nay thành qui củ bền lâu vững vàng.