Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

Tốt thay một xóm Cầu-qùan, Ăn chơi đờn địch lịch sang nhiều nhà.
Chợ-đủi sung túc cữa nhà, Có cảnh Chùa-bà tuy nhỏ mà linh.
Chổ chợ nhỏ coi cũng xinh, Nhóm năm bảy chục bình bình thường đông.
Kề bên đất-thánh nên sung, mã ông Lái-gẫm chánh-trung một nền.
Ngàn thu chói tạc họ tên, Khuôn viên bồi đấp vững bền xanh quanh.
Công thần miểu trước anh linh, Nay làm một chỗ tập binh trú phòng.
Phía sau đất trống minh mông, Xưa đồng Tập-trận rộng thông tư bề.
Mô súng dượt sáng thường lề, Trường đua thì để đấu về ngựa hay.
Kề bên gò đất cao đầy, Kêu rằng Mã-ngụy thuở nay tiếng cùng.
Minh-mạng thập lục niên trung, Phan-an thành hảm người trong hơn ngàn.
Nam phụ lảo ấu cả đoàn, Tội lây vạ tràng vua chẳng thứ dung.
Biền tru hạ chiếu ngai rồng, Thành trung tặc đảng chôn chung một hầm.
Giặc loàn chết đã cam tâm, Ruổi ro xích tữ lổi lầm vì đâu.
Hoan hồn ăn thảm uống sầu, Suối vàng lạnh lẻo ai cầu cho siêu.
Đời nay khôn quỉ quá nhiều, Tục ngữ bày đều mã-ngụy đầu thai.
Trớ trinh đặt để bởi ai, Tình cờ tiếng nói còn hoài đến nay.
Chợ-hộ phong cảnh tốt thay, Chùa Minh-sư lập tại rày ga-xe.
Trong chùa thanh khiết chỉnh tề, Ăn chay để tóc người mê Phật-đường.
Chùa Phù-châu ở bên đường, Tụng kinh viết sớ sãi thường thảnh thơi.
Cầu-bông địa cuộc thanh tươi, Có ông Phủ-Kiệt đương đời giàu sang.
Thuở kia cần khổ gian nan, Ở nơi đất Hộ mở mang tư bề.
Ngày nay đông đảo chỉnh tề, Tứ dân sanh lý nghiệp nghề thạnh sung.
Thẳng qua chợ mới rất đông, Ở ngoài Ba-xã vào trong quá nhiều.
Nghề chài nghề nhuộm mơi chiều, Đi buôn làm việc người đều thảnh thơi.
Nhà lầu thờ Đức-chúa-Trời, Tên kêu Tân-định thiệt nơi chỉnh tề.
Người trong họ, ở tư bề, Nhà in cha Thượng cất kề dựa bên.
Lập thành cơ chỉ vửng bền, Bán ra sách vỡ giúp nên các tràng.
Đinh-thái-Sơn người Nghệ-an, Gốc dòng khoa mụt rỏ ràng Trâm anh.
Vào Nam-kỳ thuở xuân xanh, Theo Lê-bá-Đảnh học hành lập thân.
Ai dè thời sự phân vân, Vào trường Tân-định tập dần công phu.
Bốn năm lao khổ cần cù, Học nghề đóng sách luyện tu nghiệp thành.
Rồi ra ở tại Bến-thành, Nhà Ô-gúc-Bốc (Auguste Bosc) tất tình làm công.
Mơi chiều phận sự vẹn xong, Mổi ngày hai cắt cũng không dạ phiền.
Lần hồi sau cũng khá tiền, Cám ơn nhạt-phụ đức hiền phối duyên.
Ăn chung mà lại làm riêng, ít nhiều thâu góp nhọc siêng tháng ngày.
Bày làm vốn nhỏ đầu tay, Năm trăm đồng bạc dựng gầy thiểu đa.
Dốc lòng bền chí trát ma, Nhờ ông Vỉnh-Ký ơn ra bão toàn.
Xin giùm đóng sách cho quan, Tại nơi kho sách bạc ngàn hóa sanh.
Ngày nay phấn phát thân danh, Vợ con sung túc lập thành qui mô.
Lưu truyền vỉnh viển cơ đồ, Cội cây nguồn nước dám mô quên nghì.
Hiệu đề Phát-Toán một khi, Đem tên cha vợ tạt ghi để đời.
Cho người hay biết nơi nơi, Băn thanh ngọc nhuận rạng ngời gia thinh.