Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —
恭贈安南印書堂主人丁泰山責台七言詩云 
有志欣君自擔當立成机器印書堂 
百般經始開生面諸轄菅謀集利場 
在我權衡昌事業新民視咱售文章 
啇途日進光明㸃従此南州並富強 
又恭贈著南圻書主人阮蓮𡶶先生五言詩云 
平定多英俊阮蓮𡶶逸才壯行司馬操老練歐陽懷 
筆墨留千古声名桭九垓四通還八達告往可知來 
右美萩地轄會同阮賽亮敬題以誌 

Hai tòa đất Thánh minh minh, Tứ vi xây đấp vách thành vọi cao.
Bốn mùa gió thổi rao rao, Linh hồn người chết thoản vào thoản ra.
Miễu chùa hội quán của ta, An-nam các-chú vậy mà biết bao.
Rủ nhau tiền bạc cúng vào, Thiện nam tính nử mặt nào chẳng ưng.
Gặp cơn trong hội không chừng, Người nào đau chết cơ bần rủi ro.
Của chung tình thảo xúm lo, Lể nghi tống táng chẳng cho đơn hèn.
Thiệt là trung hậu khá khen, Tập nhau chuyện tốt tục bèn thuần lương.
Đồ âm-công các ngã đường, Mấy người đầu-nậu đã thường sắm ra.
Thành phố hèn sang các nhà, Rủi khi tữ táng đâu đà sẳng nơi.