Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

Bề trên thạnh trị lâu dài, Thuộc liêu phận dưới đủ tài thảnh thơi.
Mỗi tuần chúa-nhựt nghỉ ngơi, Cầm kỳ thi tưởu nhóm chơi luận đàm.
Chữ nhu đờn địch vui ham, Vản lai xướng họa siêng làm rất hay.
Quân thân là ngởi cao dày, Phu thê huynh đệ bạn rày ngủ luân.
Cầu cho đều thảy thận cần, Trọn bề ngay thảo giữ thân nhơn nghì.
Chánh soái Lo-bu-côp-ki (Klobukowski), Đương kiêm hiện tại trấn thì Đông-dương.
Ngài hay độ lượng khoan hường, Thương dân Nam-việt xem dường cổ quăn.
Phải trang khâm mạng đại-thần, Mở lòng cha mẹ đoái phần tôi con.


Chợ-Lớn

Chợ-lớn phong cảnh thi:

Dời đổi nguồi thương cảnh nước non,
Phiền hoa Chợ-lớn giáp Sài-gòn.
Dục-anh rực rở lầu đôi lớp,
Mai-tự sum sê lủy một hòn.
Tham-biện Xả-tây Cò-bót đủ,
Minh-hương Chùa-phật Miểu-đình còn.
Kể sau cho hết bề thanh lịch,
Nho nhã phong lưu dấu chẳng mòn.

Chợ-lớn giáp ranh Sài-gòn, Đường xe ngựa chạy thẳng bon nữa giờ.
Xe lữa lớn nhỏ hai bờ, Một bờ đường giữa một bờ đường sông.
Dai cù bốn phía rộng thông, Dọc ngang ngả ngách thảy đồng có tên.
Rạch kinh ghe đậu kẹo lền, Phố phường lầu cất ở trên chỉnh tề.
Nhà máy bảy sở bộn bề, Tiệm kia tiệm nọ ê hề bán buôn.
Người thanh ở đó dư muôn, Làm ăn nghề nghiệp như nguồn nước sung.
Kẻ nghèo lảnh việc làm công, Người giàu giúp sức không lòng ghét nghi.
Trước sau tin cậy phải nghì, Chẳng hề tham lạm chẳng khi ngại tình.
Hùn nhau thương mải kinh dinh, Thường niên tính sổ phân minh vốn lời.
Nước Nam nhơn tánh ở đời, Ghét người thắng kỉ sợ người hóa nghi.
Vậy nên cát hản công-ti, Nhát gan nhỏ bụng ít khi lập thành.
Chẳng bằng người nước Đại-thanh, Tề tâm hiệp lực dinh sanh xa vời.