Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 2.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —
督撫使阮咍従事北圻現冇南官題贈詩甚多姑錄其畧 
廣威知府進士阮忠勸贈詩云 
謳亜千秋啟世英遊軒重駕傘山城五經而外竒勲業四海之 
交播姓名籍籍能聲双帥幕詢詢雅態一書生两邦恩賞 
均瀀渥四美兼全四佩星 
如西副使武文豹贈 
早著英聲其人得芹海梅巖之秀可為小相永譽在濃山珥水之間 
山興宣縂督髙春育贈 
辞令益人两國衣裳信與睦壽福兼傳一堂慈孝祖看孫 
尚上詩皆用錦綉姑錄其三以見平素好心多得人悅服 

Các nơi Giồng-án Cù-lao, Nhơn dân đông đảo thổ hào phì nhiêu.
Bến-tre đường nước quá nhiều, Đi trong ngòi rạch dể đều chở chuyên.
Trầu xà-lẹt, bán mảng niên, Chuối, cau, dừa, quít, ghe liền ra vô.
Hỏi thăm các lái thương hồ, Cái-mơn Giồng-sây tốt đồ vườn hơn.
Tiếng đồn một sở Cái-mơn, Nhà-thờ nhà-phước nguồn cơn phú cường.
Trại-cưa, Lò-gạch, Nhà-thương, Vài trăm người ở thường thường gia công.