Trang:Nam Phong Tạp Chí 2.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

Car ce qui est né doit sûrement mourir, et ce qui est mort doit renaître ; ainsi donc ne pleure pas sur une chose qu’on ne peut empêcher.

Le commencement des êtres vivants est insaisissable ; on saisit le milieu ; mais leur destruction aussi est insaisissable : y a-t-il là un sujet de pleurs ?

Celui-ci contemple la vie comme une merveille ; celui-là en parle comme d’une merveille ; un autre en écoute parler comme d’une merveille ; et quand on a bien entendu, nul encore ne la connaît.


Ấy thế, cái gì có sinh tất có diệt, cái gì đã diệt tất tái-sinh, như thế thì ngươi chẳng nên khóc làm chi một sự không thể ngăn ngừa được.

Chúng-sinh khởi đầu thế nào ta không biết ; ta biết được khúc giữa ; nhưng chúng-sinh chung-diệt thế nào ta cũng không biết ; như thế thì cớ chi mà nên khóc ?

Người này xét đời người là một sự kỳ-lạ ; người kia nói đời người là một sự kỳ-lạ ; người kia nữa nghe nói đời người như nghe một sự kỳ lạ ; xét kỹ thì chưa ai biết đời người là gì cả.

(Trích kinh Ấn-độ)