Trang:Nam hoc Han van khoa ban.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Giá....0$30
 

南學漢文課本

NAM-HỌC-HÁN-VĂN

KHOÁ-BẢN

NGUYỄN-CAN-MỘNG

PHÓ-BẢNG, GIÁO-THỤ TRƯỜNG BẢO-HỘ

SOẠN

Sách này đã trình Hội đồng phủ
Thống-Sứ xét, duyệt y rồi, cho
dạy trong các trường Pháp-Việt.

Người làm sách giữ bản-quyền
Bán trong các cửa hàng sách Tây Nam

In lần thứ nhất

Nam ngan chich cam cover 2 image.jpg

HANOI
MAC-DINH-TU
Imprimeur—Editeur
1920