Trang:Nam hoc Han van khoa ban.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

喔 喔 Ác ác = tiếng gà, cocorico.

戞 戞 Giát giát = tiếng chuông, tintement de cloche.

奮 然 Phấn nhiên=nô-nức, faire de grands efforts.

蘧 然 Cừ nhiên = tỉnh dậy, s'éveiller.

風 冽 冽、雨 瀟 瀟、令 人 悽 然、山 蒼 蒼、水 茫 茫、令 人 悠 然、旗 斾 斾、鼓 鼕 鼕 令 人 奮 然、鷄 喔 喔 鐘 戞 戞、令 人 蘧 然、


Dịch ra tiếng Pháp không có chữ đúng tiếng adverbe ấy, vậy phải dùng nôm và verbe để cắt nghĩa.


第 七 十 九 課
虛 字

Các = mỗi người, ai nấy, chacun.

Tẫn = hết thẩy, tout.

Tất = chắc hẳn, certain.

無 一 Vô nhất=không một người nào, aucun.

Bỉ = người kia, l'autre, celui-là.

Thử = người ấy, l'un, celui-ci.

水 勢 衝 激、堤 垂 危 矣、村 人 各 持 物 料 𨨠 奋、儘 在 堤 面、彼 取 土、此 塡 隙、以 搶 護 之、無 一 退 恙、力 守 如 此、堤 必 可 保 矣、