Trang:Nho giao Phu luc.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

31
PHỤ-LỤC


II

Sau bài trả lời ấy, ông Phan-Khôi viết một bài đăng ở Phụ-nữ Tân-văn số 63 và 64 đề đầu là: mời Trần-trọng-Kim tiên-sinh đi với Khổng-Tử Mạnh-Tử đến nhà M. Logique chơi, tại đó, chúng ta sẽ nói chuyện.. Tôi phải viết bài sau này đăng ở báo ấy số 71, 72 và 74.

Mời Phan-Khôi tiên-sinh trở về nhà học của ta mà nói chuyện.

Trước khi Phan tiên-sinh mời tôi đến nhà cô Logique (gọi là cô vì Logique ở bên Tây là người đàn bà), để nói chuyện với Khổng-Tử và Mạnh-Tử, tiên-sinh có viết một bài cảnh-cáo các nhà mà tiên-sinh gọi là học-phiệt. Trong bài ấy tiên-sinh trách những người Nho-học có cái thái-độ lãnh-đạm đối với Khổng-giáo, tôi lấy làm phục lắm. Mấy lời tiên-sinh trách ở bài tiên-sinh đã đăng trong báo Thần-chung ra, thì bây giờ tôi mới biết, mà thật là đúng với cái bệnh-tình của các nhà Nho-học ở nước ta. Thường tôi vẫn lấy điều ấy làm phàn nàn