Trang:Nho giao Phu luc.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

8
NHO-GIÁO


khiến cho sáng rõ cái chân-lý ra. Ấy là một cách phê-bình chính-đáng mà tôi rất lấy làm kính phục vậy.

Phan tiên-sinh đã có lòng tốt đem cái sở-kiến của mình mà bày tỏ ra cho tôi biết, vậy tôi xin lấy lòng thành-thực đem cái sở-kiến của tôi ra mà bàn lại với Phan tiên-sinh. Vị tất lời bàn của tôi đã vừa ý Phan tiên-sinh, song cái chủ-đích không phải là ganh hơn ganh kém gì, chỉ cốt làm cho rõ cái chân-lý ra mà thôi. Phan tiên-sinh có nhắc đến những bài của tiên-sinh đã đăng trong báo Thần-Chung. Tôi xin thú thật rằng tôi không được đọc những bài ấy. Mấy câu tôi nói về những cái thái-độ của những nhà cựu học đối với Nho-giáo là tôi thấy hiện-tình thế nào thì tôi nói thế, chứ không có ý chỉ-chích riêng gì một ai cả. Vả tôi cũng chắc là Phan quân không có ngờ gì cho tôi về việc đó.

Chuyện ấy là ngoài cái vấn-đề ta đã bàn định với nhau ở đây, song cũng phải nói qua để cho rõ cái tình thực của tôi, chỉ chú-ý về cái học-vấn của người mình mà thôi. Vậy xin nhập đề ngay vào chuyện Khổng-giáo mà Phan quân đã xướng lên mấy điều cho là không đúng với cái đạo của họ Khổng.

1. — Phan Khôi tiên-sinh cho là Tống-nho không phải là Khổng-giáo. Việc đó tôi đã nói qua trong quyển sách của tôi rồi, sau này đến