Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.NHƯ TÂY NHỰT TRÌNH


DE SAIGON A PARIS


PAR


TRƯƠNG-MINH-KÝ


Ouvrage subventionné par le Conseil
colonial de la Cochinchine française en sa séance
du 15 décembre 1888.SAIGON

IMPRIMERIE REY & CURIOL

1889