Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

Coi thôi đã đủ chùa chiền,
Bây giờ coi lại thị thiềng làm sao.
Dinh tổng thống rường cao cột lớn,
Ở thân trong phòng rộng vách dày.
Thuở Français chửa lấy đây,[1] 835
Hassem tổng trấn ở nơi dinh nầy.[2]
Có nhiều chỗ vẽ hay chạm khéo,
Cả tòa làm theo kiểu xứ nầy.
Vưng quan tổng thống ta đây,
Dạy vào dinh đó viếng thay mặt ngài. 840
Về trường học gặp người tới viếng,
Ông Coste Charles thương biện đất ta.[3]
Đem về ăn uống tại nhà;
Cùng đi viếng mấy người bà con chơi.
Rồi lại quán nói cười vui lắm, 845
Khuya rủ nhau đi tắm cách maure.[4]
Bước qua phía ngã major,[5]
Tới nơi thấy bản để cho dễ tường.
Ngọ tới dậu phần đàn bà tắm,
Dậu giáp ngọ về đám đàn ông. 850
Bước vào vừa tới thân trong
Có người ngồi dựa bên phòng chào ta.
Biểu vàng bạc đưa ra cho nó,
Đếm giao rồi lấy bỏ vào rương.
Kêu người đắc thẳng vô trong, 855
Thay quừn đổi áo bận ròng đồ đây.
Mặc chăn trắng chân đi đôi guốc,
Qua phòng kia hơi nước xông lên.
Mồ hôi mồ hám tuông liền,
Lại đem ngồi tại phía trên miệng lò. 860
Đèn dầu thắp lờ mờ lối vách,
Quanh mình nghe tiếng hát rền tai.
Hồi lâu thấy một tên trai,
Đến đem ta lại gần nơi vách tường.
Bèn đoái thấy vòng tròn theo vách, 865
Lót từ viên cẩm thạch lài lài.
Nước thông mỗi chỗ hai vòi,
Vòi thời nước lạnh, vòi thời nước sôi.


  1. Français = Phansa. =
  2. Hassam = Hà-xêm. —
  3. Coste charles = Cốt-sa. —
  4. Maure = Mo. —
  5. Major = Ma-gio.