Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

Ra dấu biểu nằm dài xuống đó,
Trên một bồn nước đỏ tràng ra. 870
Savon xát, hải hoa chà,[1]
Đấm lưng bóp cẳng kỳ da gội đầu.
Rồi đở dậy mà lau mình mẩy,
Đem lại nơi hồi nảy để ngồi.
Đưa chăn khô ráo thay rồi, 875
Dắc ra nằm nghỉ một hồi khỏe ru.
Mắt đang ngó coi đồ quanh đó,
Bỗng chúc đâu thấy có một tên.
Tay bưng trà thuốc đưa lên,
Uống trà hút thuốc rồi liền lim dim. 880
Chiêm bao thấy một điềm cũng lạ,
Thấy mình nằm trên đá tắm chơi.
Giựt mình mở mắt tức cười,
Thay quừn đổi áo rồi dời chơn ra.
Tên coi cữa thấy ta bèn xá, 885
Rồi mở rương lấy trả đủ đồ.
Xét coi biết mấy công phu,
Mà đòi ba cát thật cho rẽ kỳ.
Kẻ đến đó không nghi chi hết,
Tin giao đồ là biết chẳng sai. 890
Nghĩ trong thiên hạ mà coi,
Tin thời mới dụng, nghi thôi ai dùng.
Đêm khuya vắng đi cùng ông Coste,
Chuyện vãn chơi lần tột tới nhà.
Nghỉ ngơi được sáu bảy giờ, 895
Giả từ tới chợ coi ra thể nào.
Đồ Arabe xe vào đàng bộ,
Nhóm bán buôn tại chỗ d’Isly.[2]
Củi, than, cam, mật, thiếu gì,
Để quanh theo chỗ hình vì Bugeaud.[3] 900
Đòi tiền chỗ thì đo từ thước,
Mỗi thước vuông thâu ước hai tiền.
Đi lần tới ngã Varennes,[4]
Vựa dầu liền thấy một bên đàng nầy.
Chỗ bán lúa gần đây chật bó, 905
Thêm đồ kia vật nọ dẩy đầy.


  1. Savon = Sà-vông, dùng như các lồi vậy.
  2. d’Isly = Đích-ly. —
  3. Bugeaud = Bu-giô. —
  4. Varennes = Va-rên.