Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

Giữa vườn có một hồ phải thế,
Trổ một bầy con trẻ đứng trong.
Tay bưng tô nước bằng đồng,
Thẳng ngay một giọt nước phun cao kỳ. 1240
Tại sân rộng xanh rì sắc cỏ,
Trồng bông đều ngó tợ gấm hoa.
Dựng hình đứng những đàn bà,
Hết lòng giúp nước, giúp nhà có danh.
Chỗ đàng thẳng người lanh quanh ngó, 1245
Coi đánh lăn tại đó đông dầy.
Đàng kia tiếng nhạc êm tai,
Mỗi tuần chiều có tại đây hai lần.
Vậy nghe thấy quan dân vui vẻ,
Ấy chơi bời già trẻ cũng đều. 1250
In đời Thuấn, dỏi vua Nghiêu,
Hễ làm tay dưới, cứ chìu vai trên.
Hai mươi chín gặp con cô Nhứt,[1]
Ở nhà trường chúa nhựt ra chơi.
Rồi đâu lại gặp Lý-phôi, 1255
Vui mừng trò chuyện một hồi với ta.
Đó đi thẳng tới nhà ông Đức,
Mừng ông bà được sức khỏe luôn;
Người con ông chúa tàu Long,
Có công đánh giặc Tây-sơn cho mình. 1260
Nguyễn-văn-Thắng là tên vua đặt,
Tên Chaigneau mới thật tên người.[2]
Bà Ngải, bà Tính, bà Lài,
Mẹ cha ở Huế thuở đời Gia-long.
Nghe ra cũng có công nghiệp lớn, 1265
Lê-văn-Lăng ấy vốn người đây.
Vannier thật là ngài,[3]
Qua đời Minh-mạng lại quày về Tây.
Nghe giọng nói theo người ở Huế,
Đến nhà thăm phải thế quá chừng. 1270
Mừng người viếng, viếng người mừng,
Già vì thương trẻ, trẻ thương vì già
Champs-Elysées là vườn rộng,[4]
Chỗ vào xây trụ lớn hai bên.


  1. 29 tháng tư = 6 juin. —
  2. Chaigneau = Sê-nhô. —
  3. Vannier = Va-ni-ê. —
  4. Champs-Elysées = Săn-é-ly-dê.