Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Có vấn đề khi hiệu đính trang này.
— 41 —

Có làm cặp ngựa thân trên, 1275
Coi tuồng chúng chứng với tên chăn mình.
Các vồng bông coi xinh tốt lắm,
Chỗ cỏ cây mấy đám xanh dờn.
Chiều chiều nghe hát nghe đờn,
Rần rần xe chạy, luôn luôn người vào. 1280
Vườn Monceaux bông nào cũng có,[1]
Rạch, cầu, rừng, non bộ, cung tiên.
Coi hồ dáng thuẩn rộng rinh,
Xây quanh nhiều cột, xây liền dưới trên.
Vườn Du Temple có nguồn nước đổ,[2] 1285
Cây liểu đây sống đã bốn đời.
Montholon cũng chỗ chơi,[3]
Có nguồn nước chảy ra ngoài hòn non.
Vườn Saint-Jacques năm ngàn ngoài thước,[4]
Tháp giữa nầy cao ước năm mươi. 1290
Hình Saint-Jacques đứng góc ngoài,
Hình bò, sư-tử gần nơi phụng hoàng.
Rừng Boulogne bề ngang trăm thước,[5]
Còn bề dài thì được ngàn ba.
Chỗ cây thẳng, chỗ cây sà. 1295
Những là cây lớn, những là cây cao.
Nơi hồ trên có tàu đò chạy,
Đưa rước người qua lại lao xao.
Chỗ hồ dưới có cù lao,
Phía trên lại có rừng bao mịt mù. 1300
Có quán rượu tại cù lao lớn,
Thấy ra vào bớn tớn gái trai.
Chỗ trường đua ngựa cũng dài,
Ba tòa nhà lớn chỗ coi năm ngàn.
Gò nhiều đá nằm ngang ngữa đó, 1305
Suối có nơi nước đổ ào ào.
Bộn gò nổng, hiếm vũng ao,
Trông ra mấy cảnh biết bao nhiêu người.
Vườn thú vật tại nơi rừng đó,
Nuôi đủ loài thú ở phương tây. 1310


  1. Mất chú thích.
  2. Mất chú thích.
  3. Mất chú thích.
  4. Mất chú thích.
  5. Mất chú thích.