Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

Saint-Sulpice cũng lớn hung,[1]
Bảy mươi thước tới tháp vuông mặt tiền.
Trinité, tháp trên cao lớn,[2]
Lầu dưới làm đã rộng lại xinh.
Trước nhà thờ có hoa viên, 1495
Ba ngàn thước rộng, bốn bên có rào.
Val-de-Grâce, trông vào đẹp đẻ,[3]
Lầu trên làm tròn trịa xinh thay.
Nhiều nhà thờ khác khéo xây,
Thân trong khoản khoác, phía ngoài uy nga. 1500
Các nước lập nhà thờ tại đó,
Nhiều chỗ làm kiểu ngó coi xinh.
Cũng nhiều tượng, cũng nhiều hình,
Cũng khoe sức khéo, cũng kình tài hay.
Chi chẳng giỏi, có tài coi giỏi, 1505
Cái nào hay, ngó tới biết hay.
Lâu nay ở tại thành nầy,
Gặp nhiều quan chức về rày dưỡng an.
Đem ăn uống, chỉ đàng vẽ ngỏ,
Dắc chơi bời, biết chỗ quen người. 1510
Ông Dupuis có cho mời,[4]
Tới ăn nghe nói việc nơi Bắc-kỳ.
Ông Des Michels thầy dạy học,[5]
Hay chữ tàu, lại thuộc tiếng ta.
Mời về thết đải ngoài nhà, 1515
Versailles xứ ấy thật là tốt hung.
Quen biết rõ người thông thái hản,[6]
Thi mấy khoa, đậu tấn sĩ luôn.
Dịch nhiều sách vở thơ tuồng,
Nôm na thiệt giỏi, văn chương cũng tài. 1520
Chừ thốt đoạn lầu đài dinh dẩy,
Đi dạo chơi thấy tại trong thành.
Le Louvre thật tốt kinh,[7]
Đền đài cao lớn vòng quanh vuông dài.
Mặt đông năm mươi hai cột lớn, 1525
Xây một hàng mỗi chặn hai cây.


  1. Saint-Snlpice = Xanh-xun-bich —
  2. Trinité = Tri-ni-tê. —
  3. Val-de-grâce = Van-đơ-gac. —
  4. Dupuis = Đu-buy. —
  5. Des Michels = Đê-mi-sên. —
  6. Versailles = Ve-xay. —
  7. Le Louvre = Lo-lu-vơ.