Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

Phải làm cây sắt ngăn ngừa,
Coi chừng đủ số, liệu vừa chở thôi.
Ngoài Longchamp ra coi binh diểu,
Giám qu c ban cờ hiệu các cơ. 1930
Nghe kèn thổi, tới lảnh cờ,
Quan binh kéo kẹo mấy giờ mới thôi.
Đến chiều tối dạo chơi các chỗ,
Đốt cây bông mắt ngó xinh hung.
Tài khôn trí khéo vô cùng, 1935
Pháo làm nhiều cách lạ lùng lắm thay.
Đu nhiều thế đặt bày lạ mắt,
Khi xích nghe tiếng nhạc nhiệp nhàn.
Mấy nơi trông, các ngã đàng,
Đám reo cười dậy, chỗ đờn địch rân. 1940
Có công việc coi cần mẩn lắm,
Đến chơi bời lại sắm sửa siêng.
Cuộc vui chẳng có lưu liên,
Nôi đêm rồi sáng dọn liền như không.
Ngày mười một ruổi dong từ biệt,[1] 1945
Những người quen kẻ biết bấy lâu.
Giả từ chuyện vản mau mau,
Nguời đem mắt ngó, kẻ đau lòng dời.
Tới chiều tối ra nơi xe lửa,
Thấy huyện Hanh lụy ứa đôi hàng. 1950
Cùng nhau chúc chữ bình an,
Tới nơi từ giả, lên đàng thẳng xông.
Mười hai tới Toulon quen bộn,
Nghĩ ngơi rồi mười bốn xuống tàu.
Xuống tàu máy quạt chạy mau, 1955
Biển thời trông thấy một màu trong xanh.
Ghé các chỗ thị thành như trước,
Bốn mươi ngày về được thảnh thơi.[2]
Đi tới chốn, về đến nơi,
Cả nhà vô sự, mọi người bình yên. 1960
Cứ vui đạo thánh hiền noi giữ,
Vốn họ ta hai chữ cung-trường.
Sanh đêm trời sáng trăng trong,
Nên lời nói-đã thì lòng ghi theo.


  1. Mười một tháng năm = 18 juillet. —
  2. Hai mươi ba tháng bảy.