Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/102

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
100
Ngày thứ bốn

u ou᷄ Noe cu᷄̀ tha chim câu ra theo chim ác, x mà chim câu tìm chảng thấy nơi nào nghỉ chên, y thì blở lại tlao᷄ tàu : z ou᷄ Noe thì đợi bảy ngày nữa, mà lại tha chim câu ra tàu ; a ſao᷄ le chim câu, đến chièu tối thì blở lại cu᷄̀ ou᷄ Noe, mà mỏ nó thì càm gáp nghành cây, gọi là Oliua, có lá tươi. b ꞗệy thì ou᷄ Noe đã hay nước tlên đết thì đã thôi : c mà hãy còn dợi bảy ngày nữa, đŏạn thì lại tha chim câu ra lần nữa, d mà nó chảng có blở lại cu᷄ ou᷄ Noe nữa. e ếy ꞗệy mà đến ſáu tlam một tuẻi ou᷄ Noe, là ngày mòu᷄ một tháng gyâng, nước thì đã khỏi đất, f mà ou᷄ Noe mở ra mái ꞗĕán lớp tlên tàu, coi thấi mạt đất thì đã ráo : g ſao le khi chưa có mlời đức Chúa blời khién ra ngŏài tàu, thì ou᷄ Noe chưa dĕám ra :

h mà hãy còn đời tlao᷄ tàu cho đến hại mươi bảy tháng hai, hầu