Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/103

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
201
Ngày thứ bốn

 hai tháng : i ꞗệy thì khi ếy có mlời đức Chúa blời cu᷄̀ ou᷄ Noe, phán: ou᷄ ếy, và ꞗợ ou᷄ ếy, vả kẻ khác ở cu᷄̀ ou᷄ ếy, cu᷄̀ muâng chim, và con rắn thì ra ngŏài tàu hết. k Mà ou᷄ Noe ra ngŏài tàu ròi, thì lợp nơi thờ đức Chúa blời, l lếy gióu᷄ ſạch tlao᷄ muâng chim, mà tế lễ đức Chúa blời ; m ſự tế lễ ếy đức Chúa blời lếy làm yêu như ngởi của thơm tho ꞗệy ; n mà lại đức Chúa blời thì phán, giao cu᷄̀ mọi gióu᷄ thịt, chảng cồn có làm lụt cả làm ꞗệy nữa : o mà phán ràng:khi tao làm mây che blời, cu᷄̀ xem thấy sổ tao tlao᷄ mây, mà tao sễ nhớ đến mlời tao giao cu᷄̀ bay, và cu᷄̀ các hốn ſóu᷄, làm cho thịt ſóu᷄ ꞗối: p mà chảng còn có lụt cả nữa, cho đến phá mọi thịt làm ꞗệy đâu.

q Mà ou᷄ Noe từ lụt cả thì còn ſóu᷄ ba tlam nam mươi tuểi,

r ꞗệy mọi tuểi ou᷄ Noe ſóu᷄ là chín