Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
Ngày thứ nhít
ma quỉ, thì đến ở cu᷄̀ mà quỉ : ſao᷄ le ma quỉ ở đau? y thật là mà quỉ ở tlao᷄ địa ngŏục là nhà nó. z địa ngŏục ở đau ? thật ở tlao᷄ đất nầy, là tù rạc a dức Chúa blời hŏá ra mà phạt kẻ dữ. b thế gian gọi là âm phủ thì phải, vì chưng là nơi tối tam mù mịt. c chớ ngờ dưới âm phủ có buân bán, d có ruộng nương cày cấy, như thế gian nầy đâu. e tlao᷄ tù rạc nước nầy ꞗua Chúa bắt kẻ có tội, f tlao᷄ ếy có thấy những đòi tói, cồm, tlang, roi đánh, g nao có ai ꞗào cầm tlao᷄ ếy muốn làm ſao thì được làm ꞗậy ru ? h huống lọ là kẻ ở tlao᷄ điạ ngŏục, i ꞗậy thì chiụ những lửa ſinh lửa diem, đời đời kiếp kiếp, k kốn nạn vô cu᷄̀, khói chảng được nửa. l vì ꞗậy thì ta phải hăọc đạo, m vì đạo là đàng về quê thật. n đàng xuống thì dễ, ăn, üống, chơi boi, làm những