Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
134
Ngày thứ nam

 nơi mọi có vô cu᷄̀, o có phép vô cu᷄̀, hay biét vô cu᷄̀, gồm bao lai mọi ſự lành, mọi ſự tốt ở mình, p mà chảng có gì bao được mình, cu᷄̀ chảng có tưẩng được đi gì hơn cội rễ đầu nầy: q mà tính vô cu᷄̀ nầy, và phép thể naò chảng có mlẽ naò dưới đức Chúa blời mà ſuy đến, r có một đức Chúa blời cho ta ſáng bề tlên, thì mới được. ſ Mà ſáng ếy thì có hai : t một là ſáng lào᷄ tin đức Chúa blời, khi ở thế nầy ta biét đức Chúa blời và ſự về đức Chúa blời, vì có mlời đức Chúa blời giuấng ra. u dù mà còn mờ mờ ꞗệy, và tlên mọi mlẽ ta đến được : x ſao᷄ le ſáng ếy là rứt thạt, vì chưng có vịn mlời đức Chúa blời là thạt nhít. y Mà chảng có ai nói đối được thạt nhít nầy, vì đã biét mọi ſự : z cu᷄̀ chảng có đối được ai, vì chưng là rứt lành, mà nói đối chảng được.

a Lai có ſáng khác