Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/137

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
135
Ngày thứ nam

 gọi là, gloria, b mà tính naò hay lẽ có chiụ ſáng nầy thì lên đứng cao, và ſáng cho nên thấy mạt đức Chúa blời tỏ tưầng. c Sao᷄ le những thánh tlên blời thì chiụ ſáng nầy, mà ꞗui ꞗẻ đời đời. d Vì chưng nếu ꞗua Chúa đại minh đời xưa khi yen ổn, thì ở tlao᷄ đền, mà ngŏài đền chảng có ai thấy được: e huấng lọ đức Chúa blời, là ꞗua Chúa, tlên hết mọi ꞗua Chúa, chảng có ai thấy được, f mà chảng đến chiụ phúc đời ſau tlên blời, ꞗui ꞗẻ đời đời ꞗệy. g Sao᷄ le cho ta được ſáng, gloria nầy, đức Chúa blời nhin lành, thì cho chúng tội ở thế nầy, h ſáng bè tlên, là lào᷄ tin, cho ta tin thạt mọi mlời, i đức Chúa blời truyèn cho người thánh tlao᷄ Eccleſia Catholica, cho đến ta, mà tin cho bền, chảng dời. k mà ꞗệy ở thế nầy tadu᷄̀ mlời tin như ſáng ſoi cho ta,

l mà đời ſau ta đến nơi hàng ꞗui ꞗẻ, vì cho