Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/145

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
143
Ngày thứ nam

 ꞗệy theo chên, bát chước ou᷄ thánh ếy, t bây giờ ta tin thạt mlời đức Chúa blời truyèn cho, dầu mù ꞗệy, mà tlên trí ta. u Vì ta tin bây giờ, đời ſau thì được thấy tỏ tưầng.

x Có đều khác nữa, mlời nói chảng đến, là đức Chúa blời ra đời kớu thế : y vì chưng khi đức Chúa blời phép tác vô cu᷄̀, đã ſinh nên người, làm ảnh tưậng đức Chúa blời, z lại cho gratia, là nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời, cho trạo᷄, khi chưa có tội gì : a mà bởi ma quỉ ghen ghét người ta, thì người ta phạm tội khốn nạn, b cho nên ou᷄ Adam, cu᷄̀ cả và lŏài người ta, chảng những là phải chết xác, c mà lại đáng chiụ tội đời đời, d vì đã mất lào᷄ đức Chúa blời, khi đã phạm mlời đức Chúa blời răn. e Mà đức Chúa blời nhin lành, khién chữa lŏài người ta, mà mình khién làm viẹc ếy,

f đến ngày đã