Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/154

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
152
Ngày thứ nam

 đức, và phép đức Chúa blời, z mà lại đức Chúa blời làm phép cả, tlên hết mọi phép xưa nay, cho đến hết thế, a vì chưng đức Chúa blời buộc lại và xác, và linh hồn ếy, cu᷄̀ ngôi thứ hai, là Con đức Chúa blời mà chảng có dưt được khi naò, b cho nên chóuc ếy cu᷄̀ một ngôi thạt là đức Chúa blời, cu᷄̀ là thạt người : c thạt là đức Chúa blời, vì thạt là bui một đức Con đức Chúa blời là Cha, và một tính thiêng liêng cu᷄̀. d cu᷄ là thạt người, vì có linh hồn, và xác người, làm một cu᷄̀ nhau, e thạt là Con đức Chúa Bà, blọn đời đòu᷄ thân làm Mẹ đức Chúa blời, f ſao᷄ le có môt Chriſto mà thôi, vì chưnh và đức Chúa blời, và người cu᷄̀ là một ngôi thứ hai là đức Con đức Chúa blời mà chớ. g đến khi đức Chúa blời hŏa ra rứt thánh linh hồn đức Chúa Ieſu Chriſto, một chóuc,

h thì có đầy những phúc lạ, vì đã hộp lại, làm một cu᷄̀ đức Con đức Chúa blời,