Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/155

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
153
Ngày thứ nam

i vì ꞗệy từ ếy cu᷄̀ đã thấy mạt đức Chúa blời tỏ tưầng, hơn các đức thánh thien thân, k cu᷄̀ hơn các người thánh, ngáy ſau được thấy đức Chúa blời nữa. l Lại rứt thánh linh hồn đã biét blọn hết mọi ſự ngày ſau có, dầu đến đời đời: m cu᷄̀ biét tính dều ſự, dầu chảng khi naò ra mà có. n vì chưng hay biét bấy nhều ſự làm ꞗệy, thì phảy chức trạo᷄ rứt thánh linh hồn đức Chúa Ieſu. o Mà khi ếy đức Chúa Ieſu Chriſto đã hay, đức Chúa blời là đức Cha, đã định mình đức Chúa Ieſu, là chuọc tội cho lŏài người ta, p vì ꞗệy chóuc ếy thì phủ mình chiụ chết, cu᷄̀ mọi ſự nạn, và dể mình, ngày ſau có chiụ cho người ta được lành q mà dầu linh hồn nào coi thấy mạt đức Chúa blời tỏ tưầng, thì phải có xác thinh nhàn ꞗệy,

r càng hơn có nước, thì phải lạnh, mà có lửa,