Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/156

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
154
Ngày thứ nam

 tự nhien thì phải náo᷄ : ſ ſao᷄ le khi đức Chúa Ieſu đã tŏan chiụ tội vì chúng tôi, t có làm phép lạ, mà cầm lại mọi ſự ếy, kẻo bởi linh hồn mình thou᷄ ra ngŏài xác, u mà chiụ nạn chiụ chết chảng được vì chúng toi : x mà lại dầu phần linh hồn bề tlên đã ꞗui ꞗẻ thinh nhàn ꞗệy: y ſao᷄ le từ đầu hết ếy, phần linh hồn về bề dưới, thì đã nếm ſự đáng tŏan chiụ ngày ſau: z vì chưng một chóuc ếy đã thấy, như tlước mạt, a chảng những mọi ſự mình tŏan chiụ từ ſinh đẻ, cho đến chiụ nạn, chiụ chết, b mà lại thấy hết mọi tội, từ đức Chúa blời hŏa ra blời đết, cho đến hết thế, có ai phạm tlước ſau, c lỗy phép đức Chúa blời lám d mà mọi tội ếy, từ đầu hết ếy, ở tlước mạt linh hồn rứt thánh đức Chúa Ieſu, như thế có bấy giờ,

e mà làm cho nên lào᷄ rứt nhin