Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/160

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
158
Ngày thứ nam

 bạn mình chuậng lám : q khi ou᷄ thánh Ioſeph lo làm ꞗệy, mà nàm chiem bao, thŏát chóuc có đức thánh thien thần hiện xuấng, r mà xưa mù ếy đi, nói ra ſự ſâu nhiẹm ếy, lếy mlởi đức Chúa blời mà ràng : ſ hớ ou᷄ Ioſeph là con ou᷄ Dauid, chớ dái gì lếy đức Chúa Bà Maria làm bạn cu᷄̀, t vì chưng có Con tlao᷄ thai, bởi phép đức Spirito Santo mà chớ, u lại đẻ ra Con, mà ou᷄ sẽ gọi ten là, Ieſus, x vì chưng có kớu dên mình cho khỏi tội đã phạm: y tin nầy ꞗui mầng bởi đức Chúa blời, có làm cho ou᷄ thánh Ioſeph mầng ſưấng thể naò, z ai biét ou᷄ thành ếy có kính mến rứt thánh bạn chừng nào, thì mới ſuy được ſự ếy : a mà từ ếy về ſau càng kính chuậng nữa, b vì chưng từ ếy, chảng những là lếy đức Chúa Bà như bạn mình yêu lám,

c mà lại thêm kính chuậng, vì là rứt