Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/161

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
159
Ngày thứ nam

 thánh đức Mẹ đức Chúa blời, mà đòu᷄ thân: d lếy mình chảng đáng làm đầy tớ rứt thánh Maria đức Mẹ cả làm ꞗệy, ngày ſau ſinh đẻ đòu᷄ thân, e cu᷄̀ lếy mình chảng đáng coi ſóc cho Con người, thạt là đức Chúa blời.

f Bấy giờ khi ếy có ra lệnh bởi ꞗua Chúa nước Roma, ten là Auguſtus Cæſar, g khién làm sổ cả và thien hạ, hay nước ếy : h đầu hết trến thủ xứ Siria, tên là Cyrino, có làm sổ ếy, i ai nấy thì về quê mình mà cho tên. k Ou᷄ thánh Ioſeph khi ếy cu᷄̀ phải tlẻy bởi thành Nazareth, ở xứ Galilæa, l mà lên xứ Iudæa, tlên thành ou᷄ Dauid, gọi là Bethlehem, m vì ou᷄ thánh Ioſeph là họ ꞗua Chúa Dauid, n mà cho tên, đã lếy ꞗối rứt thánh đức Chúa Bà Maria đòu᷄ thân, làm ꞗợ mình, người đã chiụ thai bởi phép Spirito Santo:

o ꞗệy thì làm gưâng chiụ lụy, ꞗưng phép ꞗua