Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
15
Ngày thứ nhít

blời thì chảng biét mlẽ, h cu᷄̀ chảng thou᷄ thien van: i ſao᷄ le thì phải giảng cách mlời nói nầy cho phải mlẽ: k khi có kẻ nói ràng, lạy blời, l thì nói tắt ꞗêy: m như thể khi nói ràng, nhà cả khiến ſư nọ ſư kia: n nhà cả là chúa nhà cả éy, có phép khién mà chớ: o như thể ꞗua Chúa, quan cuyèn, khién ſự nọ ſự kia. p nếu có ai nghe tháy tên nhà cả kêu nhà ếy, mà chảng dìn chúa nhà, nói ràng: q tôi lạy bốn phương nhà nầy, cho tôi được làm quan, r được là ꞗẹy chức éy rử? ſ Nhà thì khác, chúa nhà thì khác: t blời thì khác, Chúa blời thì khác. u như thể nhà là vật chảng biét đều gì x blời cu᷄̃ ꞗệy những xác khou᷄ chảng biét đi gì, chảng thou᷄ mlẽ gì sốt.

y Vì ꞗệy chảng nên thờ blơì, chảng khá lạy blời,