Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
Ngày thứ nhít

lạy đức Chúa blời, thờ đức Chúa blời thì mới phải. z nhin vì ſự éy khi thế gian nói ràng, lạy blời, thì thiéu một chữ Chúa, vì ꞗêy thì phải thêm đơm chữ éy: a mà từ này về ſau nói làm ꞗềy. tôi lạy đức Chúa blời, là Chúa cả tlên hết mọi ſự.   b Người ta chảng nên lạy blơì, huống lọ là lạy dết thì chảng khá: c vì chưng đết ở dưới chên ta, mọi ſự dơ dáy ta bỏ tlên mật đết: d lại ta lếy cày sắt mở đết làm giấng làm lỗ mạc ta, mà đết chảng có kêu làm ſao: e vì chưng đết chảng ſou᷄ chảng biét đều gì. f Vì ꞗệy ta chảng nên lạy đết. g ta nên lây một Chúa blời đết là Chúa thật hŏá ra blời đết mà chớ. h hãy còn mlời nói, ta nên lạy bụt chãng? i ſao᷄ le blời thì tlước, bụt thì ſau,

k vì chưng