Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/181

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
179
Ngày thứ ſáu

 đạo nầy có mười ſự răn, đến ſau ta phải giảng. h ếy là lần thứ hai, khi đức Chúa blời có rao đạo. i Sao᷄ le vì đên nước Iudæa hèn, dầu có đạo đức Chúa blời, cu᷄̀ chảng có giữ. k Vì ꞗệy đức Chúa Ieſu là Thày cả, thạt là đức Chúa blời, là Chúa chúng tôi, đã ra đời, l mà mình đến rao đạo gratia, lá két nghĩa cu᷄̀ người ta, m mà ꞗệy khi làm Thày, và Chúa rứt nhin, chảng lọ là dĕạy ta đàng ſóu᷄ lâu vô cu᷄̀, n mà lại có cou᷄ thêm gratia, là giúp ſức cho ta giữ được đạo : o vì ꞗệy thì gọi là đạo gratiæ.

p Lại đức Chúa Ieſu làm nhều phép lạ, mà ꞗệy khuyen dĕổ người ta tin mlời đức Chúa blời, q và làm cho đạo thánh mình dĕạy, càng tỏ nữa ;

r vì tối mạt thì cho ſáng; kẻ nạng tai, cu᷄̀ cho ſáng: kẻ què chên thì cho đi ngay : kẻ đau náng thì cho đã, và kẻ đã chết