Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/195

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
193
Ngày thứ ſáu

 cho lành chang ? b nó thì thưa ràng ; tôi lạy ou᷄, tôi chảng có ai giúp tôi, c cho đến khi nước đọu᷄, tôi xuấng cho cháo᷄; d vì chưng khi tôi blạt chên tay làm ꞗệy, kẻ khác thì xuấng tlược, e mà tôi bấy lâu năm chảng được lành : f thŏát chóuc đức Chúa Ieſu nhin lành, mà thưâng xót nó, phán ràng: g mầy dệy, vạc lếy giưầng mày, mà về : h chóuc ếy người liẹt có mlời đức Chúa Ieſu làm cho người ta ſóu᷄ lại, i cho nó ꞗửng ꞗàng, mà tức thì đã lành dệy khŏẻ mạnh, k vạc giường mình, bàng mlời đức Chúa Ieſu phán, mà đi về nhà mình: l ngày ếy thì phải ngảy thứ bảy, là ngày lễ. m mà những đức quỉ quái ếy hủy báng đức Chúa Ieſu, n thấy nó ngày lễ vạc giường mình, o thì máng nó gia giét, ſao chảng giữ ngày lễ,

p mà nó muấn chữ mình, cho khỏi mlời máng