Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/197

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
195
Ngày thứ ſáu

 đức Chúa Ieſu, vì có làm phép cả làm ꞗệy : d ſao᷄ le nó càng ghen ghét đức Chúa Ieſu, bởi ma quỉ giục lào᷄ nó ꞗệy.

e Lại đức Chúa Ieſu ngày thứ bảy khién làm phép cả khác nữa, f mà kẻ ghen ghét có muấn, thì được hay tỏ tưầng đức Chúa Ieſu thạt có phép đức Chúa blời, g nếu lào᷄ ghen ghét chảng làm cho nó càng tối tăm. h Khi ếy có người naò tối mạt khŏở đẻ ra, mà người ta đã quen biét. i đầy tớ cả thấy thì hỏi đức Chúa Ieſu ràng : lạy đức Chúa Ieſu, k ai có tội, người nầy, hay là cha mẹ người nầy, cho nên đẻ ra rối mạt làm ꞗệy ? l mà đức Chúa Ieſu nhin lành phán ràng, chảng phải bởi tội nó, cu᷄̀ chảng phải bởi tội cha mẹ nó, cho nên làm ꞗệy, m ſao᷄ cho phép đức Chúa blời ra ſáng bởi nó. n khi ếy đức Chúa Ieſu giổ ra tlên đết làm lếm, mà lếy lếm xức con mắt người ếy đẻ ra tối mạt,

o ſau thì phán