Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/214

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
212
Ngày thứ bảy

 Ieſu nói ra một đều ếy, y các ŏan gia đức Chúa Ieſu thì ngã ra hết ; z mà dệi lại chảng được nữa, cho đến đức Chúa Ieſu hỏi nó lại có tìm ai? a mà cho nó dệy, và tlao mình cho nó, b ſao᷄ le có cấm, mà chảng cho bắt đầy tớ naò mình. c Lại ou᷄ thánh Pedro thấy cŏên dữ ếy chạy bắt đức Chúa Iesu, d như chó sói dữ bắt con chien rứt lành, e chảng chiụ được ſự ếy, thì rứt gươm ra, f mà đánh một thàng tlao᷄ cŏên dữ ếy, phải chém tai nó : g ſao᷄ le đức Chúa Ieſu rứt nhin, và bảo ou᷄ thánh Pedro, h xẻ gươm ꞗĕào chảng cho du᷄̀ nữa, i vầ khién những cŏên dữ ếy, khi đã bắt lếy đức Cháu Ieſu, phán ràng : k hãy khŏan một gey đã, vì chưng đức Chúa Ieſu khién blả tai lại cho thàng dữ ếy, mà làm lành cho nó, thay ſự dữ nó làm cho mình ;

l khi ếy dầu cŏên dữ đã bắt