Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/215

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
213
Ngày thứ bảy

 đức Chúa Ieſu, cầm lại chảng được, m vì đức Chúa Ieſu chưa cho nó cầm mình, mà khién cho tai thàng dữ ếy lành đã : n đến khi tay đức Chúa Ieſu đá đến tai nó, mà tức thì lành, đŏạn thì cho cŏên đữ ếy bắt mình, phán ràng : o giờ nầy là giờ bay, và phép tối tam ꞗệy : p cŏên dữ bắt đức Chúa Ieſu đŏạn, thì đam đi cho thày cả, tên là Gaipha ; q là kẻ giục cŏên Iudæo giết đức Chúa Ieſu. r ꞗệy Caipha thì hỏi đức Chúa Ieſu mlời dĕạy dĕổ, và ſự đầy tớ làm ſao? ſ Mà đức Chúa Ieſu rứt khiem nhưầng, và rứt thạt thưa ràng : t ſao thày cả có hỏi ta ſự ếy ? ta đã nói tlao᷄ nhà thánh giảng chung, u thày cả thì phải hỏi kẻ đã nghe ta giảng, mà chớ. x khi đức Chúa Ieſu có thưa đêu khôn ngŏan ếy, y có thàng đầy tớ nào dứng đếy dữ tợn, cất tay lên,

z mà đánh mạt đừc Chúa Ieſu, ꞗã một cái, ràng : mày