Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/232

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
230
Ngày thứ bảy

 lạ ếy: u ou᷄ Dionyſio thấy có đến cu᷄̀ một ngày, và một giờ, khi mình ở thành Hieropoli, mà xem được như ꞗệy, x thì tin và theo đạt thạt, mà ou᷄ thánh Paulo có tlao đạo thánh cho ou᷄ ếy.

y Hết giờ mùi ſang giờ thân đức Chúa Ieſu kêu cả tiếng ràng : z lạy đức Cha, Con phủ linh hồn Con, ở tay đức Cha: a ſau thì gục đầu xuấng, cho linh hồn mình ra khỏi xác : b mà khi người ta, có chúa í mình, ở dữ tợn cu᷄̀ đức Chúa cả, tlên hết mọi ſự, c ít là những lŏài chảng có hồn, làm hình lọ buần kháoc laóc, khi người chiụ chết, d ꞗệy cái màn che đền thánh khi ếy xẻ ra, từ tlên cho đến dười, e mà đết thì phải đọu᷄, cho nên có tin nước nọ nước kia ràng, có nhều thành hạ xuấng tlao᷄ đết, mà biến đi : f cu᷄̀ có hòn đá nhều ꞗỡ ra làm hai, chảng lọ là ở núy Caluaria ;

g mà lạy ở dều nơi khác, nhít là ở