Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/240

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
238
Ngày thứ bảy

 đã chiụ tội, chiụ chết tlên cây Crux vì tôi, ſ tôi ước đức Chúa Ieſu cả ſáng đời đời ꞗệy.

t Khi đức Chúa Ieſu tlên cây Crux đã chiụ chết, u chảng phải tính đức Chúa blời chiụ chết, thạt là tính người mà chớ, x vì rứt thánh linh hồn ra khỏi xác ; y ſao᷄ le và linh hồn, và xác chảnh có lìa ngôi thứ hai, là đức Con đức Chúa blời : z vì chưng đức Con đức Chúa blời, có lếy gì một lần, chảng có bỏ nữa. a Như thể có ai rút gươm ra, tay mạt cầm gươm, tay tlái cầm ꞗỏ gươm : b ngôi thứ hai đức Chúa blời, là ngôi đức Chúa Ieſu cu᷄̀ như ꞗệy : c vì chưng khi đam rứt thánh linh hồn mình ra khỏi xác : d và cầm rứt thánh linh hồn, và rứt thánh xác, còn dính lếy làm một ꞗối ngôi thứ hai lien mà chảng có khi naò bỏ. e Sao᷄ khi rứt thánh xác đức Chúa Ieſu còn ở bêu tlên cây Crux chết ꞗệy,

f linh